Platforma U-CRIS eshte databaza e universiteteve shqiptare per ruajtjen e publikimeve shkencore, doktoraturave, CV te stafit kerkimor,projekteve te kerkimit, etj.Platforma bazohet ne arkitekturen DSPACE-CRIS e cila eshte adaptuar sipas specifikave EUROCRIS dhe CERIF. Platforma eshte e lidhur me databazat e rendesishme te kerkimit si PubMed, Scopus,Web of Knowledge(WoS), Google Scholar dhe ORCID. U-CRIS mundeson edhe lidhjen me databazat europiane te kerkimit open Aire. Platforma U-CRIS do te lidhet edhe me platformen kombetare ACRIS e parashikuar per klasifikimin e IAL-ve ne fushen e kerkimit shkencor.


Researcher Profile Statistics: Dell'Oro, Raffaella

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Region #
Unknown 940
Total 940
Country #
Unknown 940
Total 940
City #
Unknown 940
Total 940


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2021 00 3143217 52013 86664 935
2022 04 0010 0000 00 5
Ever 940