Platforma U-CRIS eshte databaza e universiteteve shqiptare per ruajtjen e publikimeve shkencore, doktoraturave, CV te stafit kerkimor,projekteve te kerkimit, etj.Platforma bazohet ne arkitekturen DSPACE-CRIS e cila eshte adaptuar sipas specifikave EUROCRIS dhe CERIF. Platforma eshte e lidhur me databazat e rendesishme te kerkimit si PubMed, Scopus,Web of Knowledge(WoS), Google Scholar dhe ORCID. U-CRIS mundeson edhe lidhjen me databazat europiane te kerkimit open Aire. Platforma U-CRIS do te lidhet edhe me platformen kombetare ACRIS e parashikuar per klasifikimin e IAL-ve ne fushen e kerkimit shkencor.


Researcher Profile Statistics: Quarti-Trevano, Fosca

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Region #
Unknown 1690
Total 1690
Country #
Unknown 1690
Total 1690
City #
Unknown 1690
Total 1690


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2021 00 3325119 7002 12767 1640
2022 14 00719 19000 00 50
Ever 1690