Platforma U-CRIS eshte databaza e universiteteve shqiptare per ruajtjen e publikimeve shkencore, doktoraturave, CV te stafit kerkimor,projekteve te kerkimit, etj.Platforma bazohet ne arkitekturen DSPACE-CRIS e cila eshte adaptuar sipas specifikave EUROCRIS dhe CERIF. Platforma eshte e lidhur me databazat e rendesishme te kerkimit si PubMed, Scopus,Web of Knowledge(WoS), Google Scholar dhe ORCID. U-CRIS mundeson edhe lidhjen me databazat europiane te kerkimit open Aire. Platforma U-CRIS do te lidhet edhe me platformen kombetare ACRIS e parashikuar per klasifikimin e IAL-ve ne fushen e kerkimit shkencor.


Researcher Profile Statistics: Grassi, Guido

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Region #
Unknown 637
Total 637
Country #
Unknown 637
Total 637
City #
Unknown 637
Total 637


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2021 00 3436115 701317 9118 601
2022 05 00415 12000 00 36
Ever 637