Platforma U-CRIS eshte databaza e universiteteve shqiptare per ruajtjen e publikimeve shkencore, doktoraturave, CV te stafit kerkimor,projekteve te kerkimit, etj.Platforma bazohet ne arkitekturen DSPACE-CRIS e cila eshte adaptuar sipas specifikave EUROCRIS dhe CERIF. Platforma eshte e lidhur me databazat e rendesishme te kerkimit si PubMed, Scopus,Web of Knowledge(WoS), Google Scholar dhe ORCID. U-CRIS mundeson edhe lidhjen me databazat europiane te kerkimit open Aire. Platforma U-CRIS do te lidhet edhe me platformen kombetare ACRIS e parashikuar per klasifikimin e IAL-ve ne fushen e kerkimit shkencor.


Researcher Profile Statistics: Mancia, Giuseppe

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Region #
Unknown 527
Total 527
Country #
Unknown 527
Total 527
City #
Unknown 527
Total 527


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2021 00 4290115 81221 858 435
2022 124 003015 31000 00 92
Ever 527